Next Level Academy

Individbaserad chefsträning och ledarskapsutveckling
Boka en konsultationOm Runar

Vad är Next Level Academy och hur kan jag dra nytta av det?

Det som skiljer Next Level Academy från andra aktörer är att vi bedriver individuell chefsträning och ledarskapsutveckling i skarpt läge medan de flesta andra kör ledarskapsutbildningar som oftast är Case-baserat eller gruppbaserat.

Vi levererar inte enbart programmets innehåll utan den stora skillnaden består i att vi hela tiden i det individuella mötet driver processer och implementerar ny och befintlig kunskap så att det faktiskt blir uppenbara och mätbara förändringar i en markant utveckling av chefer och ledare. Detta sker oftast på chefernas hemmaplan vilket gör implementeringen oerhört mycket bättre och man förlorar inte dyrbar tid på resor och frånvaro.

I samband med uppstart av programmet gör vi en analysintervju med den som ska gå programmet.

Detta för att uppnå en maximal utväxling redan från början och därigenom kunna skapa tydliga målbilder baserad på personens egna individuella förutsättningar.

Ledarskapsprogrammet innehåller 10 sessioner och består av 2 pärmar (En manual och en handlingsplan).

Programmet har en mycket tydlig struktur samt fem vetenskapligt beprövade ledarskapsmoduler som vi arbetar med.

Min roll som chefsutvecklare är att tillhandahålla en mängd olika nycklar, verktyg och instrument för ledaren att i sin tur använda för att driva processerna framåt samt uppnå önskade resultat. Som jag brukar säga så ska man antingen utveckla eller avveckla chefer och ledare.

Vi fokuserar under hela programmet på tre olika områden: chefernas ledarskap, deras performance samt personliga egenskaper. 

Drygt 900 ledare och chefer som genomgått programmet och vi har fått en fantastisk respons från samtliga.

Programmen är organisationsneutrala, könsneutrala och religiöst neutrala.

Hållbarhet är givetvis en nyckelfaktor.

Vi arbetar både vertikalt och horisontalt i alla organisationer.

Programmet finns på 4 olika språk.

”Jag har haft förmånen att hjälpa högpresterande personer och organisationer att nå nästa nivå genom kvalitativa ledarskapsutbildningar.”

Mina tjänster

Följande tjänster erbjuder jag till företag och privatpersoner.
Tveka inte till att ta kontakt med mig om du är intresserad.

Ledarskapsutveckling

Moderator

Chefsprogram

Personlig coachning

Motivationsföreläsningar

Retorikutbildning

Mental träning

Relationssamtal

Chefprogrammet next level

Vårt chefprogram består av följande 10 delmoment:

  1. Utveckling kräver ständig förändring
  2. Ditt personliga och hållbara ledarskap
  3. Föreställningar & Förväntningar
  4. Hur du ökar din motivation 
  5. Motivationens hemligheter del 1
  6. Motivationens hemligheter del 2
  7. Ledarskapets olika nivåer och resultat
  8. Från godkänt till excellent
  9. Tidoptimering
  10. Hur du tar dig till Next Level

Next Level Action Plan

I pärmen ”Next Level Action plan” finns följande 7 områden som vi arbetar på under programmets gång:

1. Ditt personliga liv
2. Din organisation
3. Den övergripande organisationen
4. Din avdelning
5. Ditt arbete
6. Uppnådda resultat
7. Mål & Planer

Kunder

Exempel på kunder som gått Next Level Academys program är:

Swedish Match, Lufthansa, PwC, Berkshire Hathaway, Grant Thornton, WWF, Avalon, Amfa Bank,
Eniro, Boeing, Kodak Nordic, STS Resor, Mountain Atlantic,
KF, MPT Invest, The Consign Group, Vision Group, EDSA Förlag, Eken Care, Eventyr Group,
ETON Shirts, Sunguard, Weber Shandwick, GANT, eBuilder, PNC Bank, Selga AB,
Stampen, Krisscross, MAX Hamburgare, Sunguard, Garantum, Sales Competence, Becker Färg Sverige AB, West International, Svensk Inredning Viking, Emerging Ventures Sweden AB m. flera