Föreläsare

Ett axplock av ämnen som Runar Sögaard föreläser i:

Hur du hittar dörren när du har gått in i väggen
– Du tänker mer än 50 000 tankar om dagen! Varför inte tänka större och annorlunda när du i alla fall är i gång med alla dessa tankar…

Hur du spränger dina begränsningar.
– Begränsningar är de sakerna du ser när du tappar ditt fokus på målet. De.finns endast om du tror på dom.

Förbered dig för förändring.
– Våga bryta dina inrutade mönster, vanor och beteenden. Förändring är oundviklig! Du förändras antingen till det bättre eller sämre. Vad väljer du?

Hur din attityd kan förändra ditt liv.
– Det viktiga är inte vad som händer OMKRING oss utan vad som händer inom oss.

Du kan själv påverka och forma din framtid.
– Positivt tänkande är bara en början – dina attityder, ditt sätt att tala och ditt handlande är den avgörande faktorn.

Hur du hanterar motgångar och bakslag.
– Gå från strul till segrar. Motgångar gör dig bättre eller bitter.

Hur du får balans på livets sju olika arenor.
– Dina prioriteringar avgör ditt välmående och prestationsförmåga.

Förbered dig för din comeback!
– Alla har behov att få uppleva comeback på olika områden av sina liv. Vilka är verktygen och vad är nycklarna?

Dina drömmar kan förverkligas.
– Drömmar är inte avsedda att vara en verklighetsflykt utan är nerlagda i oss för att förverkligas.

Lär dig lyssna till dig själv.
– Du kan aldrig springa ifrån dig själv så våga lyssna och handla efter vad din vision säger.

Tillståndskontroll
– Hur du lär dig undgå oönskade situationer och destruktiva mönster.

Hur du går från medelmåttighet till att bli en toppresterare.
– Medelmåttighet är ett val. Men det är också topprestationer. Det finns frön av storhet i dig!

Till startsidan