1 comment / Add your comment below

  1. Så står Runar och talar om mod? Var finns hans mod att vara en ärlig och samvetsgrann medborgare?
    Runar vill gärna förklara och komma med budskap hur politiker mist sin trovärdighet och uppdrag till oss
    medborgare. Självreflektion är en folksjukdom nämner han, En stilla undran kommer till mig, hur ser det
    ut över Runars egna självreflektion? Har skammen och förnekelsen att se sina egna brister och fel blivit
    för smärtsamt att reflektera över?

Lämna ett svar

Till startsidan