Har du en träningsskada?

Sponsrat annonssamarbete

Om du tränar har du nog någon gång upplevt en träningsskada. Det är aldrig kul, men däremot väldigt vanligt oavsett vad man tränar. Vissa drabbas oftare än andra.

Skadan kan vara tillfällig, men i vissa fall bli bestående på så vis att du behöver söka rehab för den. Det är viktigt att göra detta om du fått en skada som visar sig bli långvarig eller om du får upprepade skador på samma ställe. Du kan också ha fått en skada eller besvär på grund av mycket stillasittande (exempelvis vid kontorsjobb) eller vid felaktiga oergonomiska ställningar eller lyft. 

Vad är en fysioterapeut

Sjukgymnastik syftar inte bara till att åtgärda redan uppkomna skador utan det är även ett sätt att förebygga skador i framtiden, men också preventiv för olika sjukdomar. Fysioterapi är även ett sätt att förbättra din hälsa tack vare fysisk aktivitet och bra kost. Med andra ord spelar det ingen roll om du är ung eller gammal eller om du är mycket eller lite fysiskt aktiv. En fysioterapeut utgår från varje enskild individ och dennes förutsättningar. Utifrån detta görs sedan en bedömning av vilka behov som finns och en individbaserad plan görs upp. 

Går du i tankar om att kontakta en fysioterapeut eller sjukgymnast? Det kan vara knepigt att hitta rätt klinik och just därför finns Allsa.se. De jämför nämligen fysioterapeuter och sjukgymnaster för att hjälpa dig att hitta en klinik som är nära dig och som passar bäst för just dina behov. Vid val av klinik är det viktigt att fundera över vissa aspekter; exempelvis pris, geografiskt område samt vilka besvär du vill ha hjälp med. Det finns kliniker både på den privata- och den offentliga marknaden. Vissa kliniker kan kräva läkarremiss och vissa tar frikort. 

Fysioterapi är ett sätt att optimera kroppens rörelseförmåga genom smärtbehandling, träningsövningar och liknande verktyg. Grundtanken är att patientens rehab är hans eller hennes eget ansvar och därför sätts en plan upp tillsammans med en fysioterapeut innehållande träning, kost, ergonomi och andra områden som kan komma att påverka rörelseorganen och den eventuella skadan. Fysioterapi handlar dock inte enbart om att återställa skador och besvär genom olika övningar. Det är en del av rehabiliteringsprocessen, men långt ifrån helheten. Fysioterapi är som sagt även förebyggande för att undvika skador i framtiden och för att du som person ska må bättre överlag. När du träffar en fysioterapeut så gör denne en bedömning av din situation och tillsammans lägger ni upp en plan för hur du kan ta eget ansvar för att åtgärda en skada eller få förbättrad rörelseförmånga. Det kan bestå av allt från kostomläggning och ergonomitips till sjukgymnastikövningar.

Så, OM du funderar på att besöka en fysioterapeut eller sjukgymnastik, fundera inte länge till utan använd Allsa.se söktjänst och hitta dina alternativ. Att prova på åtminstone ett besök kan ge dig nya insikter och påverka hur du ser på din egen livskvalitet. För att använda Allsa.se tjänst behövs ingen remiss, det enda du behöver göra är att välja klinik och boka online genom deras plattform. Det kan inte bli smidigare. 

Lämna ett svar

Till startsidan