Den svenska socialdemokratin och folkrörelsen är död!

Den 1.maj 2019 blev det definitivt klart för den stora svenska massan.Sverige fick bevittna hur Socialdemokraterna numera leds av en statsminister som i bästa fall kan rubriceras som en trevlig ”go gubbe” med några års facklig erfarenhet som sin främsta merit. I...